Flyttbara rum i kontorslandskap

med ljudisolering på hela 42 db

PRODUKTER

Valfrihet ger dynamik

Rummen från Moow uppförs i flera olika storlekar. De är flyttbara vilket gör att hela rummet enkelt kan byggas om efterhand, för att möta nya utmaningar.

MOOW 1

1,2 m2
Telefon och
videorum: 1 pers.

LÄS MER

MOOW 6

6 m2
Arbetsplats: 1 pers.
Mötesrum: 2-3 pers.

LÄS MER

MOOW 9

9 m2
Arbetsplats: 2 pers.
Mötesrum: 4-6 pers.

LÄS MER

INTEGRERAD VENTILATION

Ett system med integrerad ventilation gör att hälsosam luft flödar jämnt. Rummet kan fungera helt fristående eller anslutas till ett centralt ventilationssystem.

LJUDDÄMPNING, 42 DB

Moows akustik klarar 42 db. Rummen kläs även med ljusabsorbenter exteriört, vilket spelar stor roll för den upplevda arbetsmiljön i ett kontorslandskap.

BELYSNING, BIOCENTRISKT LJUS

Ett naturligt dagsljusintag är vitalt för dygnsrytmen. Rummens armaturer har biocentriska ljus som är programmerade att ändra sitt färgspektra över dagen, i takt med solen.

FLYTTBARA RUM

 

Rummen är flyttbara vilket gör att hela rummet enkelt kan byggas om efterhand, för att möta nya utmaningar.

HÖG BRANDSÄKERHET

Rummen är konstruerade av material som uppfyller brandkrav enligt svensk standard. De är även förberedda för installation av sprinkler för att uppfylla framtida gällande regelverk.

Vill du veta mer?

Anmäl intresse

HÅLLBARHET

En ohållbar situation

Cirka 25 000 ton byggnadsmaterial slängs varje år vid ombyggnad av kontor. I Sverige motsvarar det cirka 43 000 ton koldioxid och massor av resurser som går till spillo.

Moderna, agila arbetssätt ställer nya krav på hur kontor och arbetsplatser utformas. Med en allt snabbare arbetsmarknad blir hyreskontrakten allt kortare. Samtidigt blir kontorets design allt viktigare för att bygga företagets identitet.

Resultatet blir att fullt fungerande väggar och ytskikt rivs ut för att anpassas till nästa hyresgäst. Detta är både kostsamt, ohållbart och resursineffektivt.

Moow är en hållbar lösning på detta problemet.

Flexibilitet ger hållbarhet

Att inreda kontor med flexibla istället för fasta rum är en hållbar lösning som även ger en stor kostnadsbesparing. Rummen lever över lång tid och går att anpassa för flera olika hyresgäster och anställda eller för nya, oförutsägbara behov.

Med stor återbrukspotential och cirkulärt tänkande i fokus gör vi tillsammans med våra kunder något nytt för miljön och för vår framtid. Samtidigt optimerar vi arbetsmiljöhälsan och minskar miljöpåverkan med nya fysiska förutsättningar.

Moow är framtidens hållbara sätt att bygga och inreda.

Vi följer Agenda 2030

Klicka på målen för att läsa mer om hur Moow jobbar

Delmål 17.6

Läs mer

Delmål 12.5

Läs mer

Delmål 11.6

Läs mer

Delmål 9.4

Läs mer

Delmål 8.8

Läs mer

Delmål 8.4

Läs mer

Delmål 3.4

Läs mer

Delmål 7.3

Läs mer

HÄLSA

En hälsosam och attraktiv arbetsplats

Forskning visar att vi tillbringar upp emot 90% av vår tid inomhus, i miljöer som inte är hälsosamma för oss. Luftkvaliteten på ett kontor kan vara upp emot fem gånger sämre än utomhus.

Ljud, ljus och luft

Arbetsrelaterade sjukdomar och skador utgör stora samhällskostnader. Ofta saknas en naturlig synkronisering med dagsljus. Detta påverkar vår produktivitet, uppmärksamhet och sömn. Dålig akustik och störande ljud påverkar koncentration, trygghet och stressnivå vilket de flesta kan känna igen sig i.

När vi skapade Moow tog vi hänsyn till dessa aspekter. Vi kopplade in branschledande experter och forskare inom ljus, ljud och luft och utvecklade framtidens kontorsmiljö. Resultatet är ett hälsosamt, flyttbart arbetsrum.

Integrerat diffuserat ventilationssystem som forcerar ett jämnt flöde med hälsosam luft i hela rummet.

PARTNERS

Marknadens främsta experter

Moow är framtaget av Inredo och Superlab i samarbete med några av de främsta aktörerna inom akustik, belysning, ventilation och säkerhet.

Gedigen leverera skräddarsydda säkerhetslösningar av hög kvalité, skalbarhet och möjlighet till integrationer mot de tekniska systemen. Ett självklart val när man vill förbättra och se över sina säkerhetssystem, och integrera dom med övrig verksamhet.

 

Saint-Gobain Ecophon utvecklar, tillverkar och marknadsför akustiksystem som bidrar till en bra arbetsmiljö och till människors välbefinnande och prestationsförmåga. 

Ecophon har verksamhet i 14 länder och representanter i ytterligare 30 länder världen över. Huvudkontoret ligger i Hyllinge utanför Helsingborg.

 

Lindab utvecklar, tillverkar och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Lindab Innovation Hub är ett centrum för innovation som stöder Lindab i sitt uppdrag att ge ett bättre och hälsosammare inomhusklimat för människor. Deras vision är att ett öppet sinne i en inspirerande miljö kommer att ge nya lösningar på befintliga problem. De experimenterar med teknik, produkter, koncept och affärsmodeller för att hitta lösningen på god inomhusluft för människors hälsa, prestanda och produktivitet.

Superlab är en experimentell designlaboratorium baserad i Helsingborg. Deras huvudfokus är att undersöka framtiden arbete och morgondagens arbetsmiljö. De utformar, utvecklar, skapar, stör, innoverar och förfina produkter, tjänster och organisationer genom forskning och erfarenhet. Grundstenen i Superlabs filosofi är att lek skapar kreativitet och därför lägger företaget nästan hälften av sin arbetstid på att utmana och utveckla sina egna idéer.

 

Brainlit är Sveriges mest innovativa ljusföretag. BrainLit’s BioCentricLighting™ är ett avancerat, återkopplande och självlärande system som skapar naturliga ljusmiljöer genom en patenterad och unik mjukvara. Inomhusljuset efterliknar det naturliga dagsljuset och synkroniseras med LED ljus som drivs av sensorer och kontrolleras av vår mjukvara.

 

Inredo är specialister på unika specialinredningar. Deras stolta historia inleddes redan på 60-talet. Sedan dess har de varit heltäckande inom inredningssnickeri med en affärsidé som bygger på hög kvalitet, leveranssäkerhet och flexibilitet.

OM OSS

Moow – en helt ny rörelse

Idén till Moow startade under ett forskningsprojekt mellan Designstudio Superlab och forskare Axel Nordin från Lunds universitet (Produktutveckling vid Lunds Tekniska Högskola, LTH). Projektet handlade om arbetsplatsoptimering och hälsofrämjande planlösningar via artificiell intelligens och algoritmer.

Ett mänskligt perspektiv

Via det Holländska företaget Work & People Analytics fick vi tillgång till data för att förstå hur människor tycker, tänker och beter sig på arbetsplatser. Tillsammans med snickeriet Inredo, med många års erfarenhet av att bygga flyttbara, tysta rum, bildade vi bolaget Moow.

Branschledande partners bjöds in till en innovationsgrupp för att utbyta erfarenheter och skapa synergier av att arbeta tätt tillsammans. Målet var att skapa det första hälsofrämjande, flyttbara rummet. Detta visade sig vara en god idé.

Svensk tillverkning

Moow tillverkas idag i Helsingborg i södra Sverige av snickeriföretaget Inredo, i samarbete med lokala samarbetspartners. I första hand används närproducerade och miljömärkta råvaror i produktionen.

Från order till leverans gör vi resurseffektiva, ansvarsfulla val genom hela kedjan. Rummen levereras i modulsystem för att vara så yteffektiva som möjligt. Vi planerar våra transporter in i minsta detalj för att belasta miljön minimalt. Vi har en strävan att alltid förbättra oss tillsammans med våra partners i det vi gör.

Nyckeln till framgång i en föränderlig framtid

Moow erbjuder framsynta företag och fastighetsägare en innovativ och dynamisk lösning för framtidens flexibla kontor. Med ett cirkulärt tänk och omtanke om miljön sätter vi hållbarhet och hälsa i centrum.

25000
ton byggnadsmaterial slängs varje år
90
av vår tid tillbringar vi inomhus i miljöer som inte är hälsosamma för oss.
30000
personer blir sjukskrivna pga dålig arbetsmiljö varje år

KONTAKT

Hör av dig så berättar vi mer

Har du frågor? Vill du anmäla ditt intresse? Vill du få mer information? Välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig med allt.

Ulf Brandt – VD/Sälj
+46 708 55 95 05
ulf@moow.work

Niklas Madsen – Designer/Affärsutveckling
+46 709-30 75 09
niklas@moow.work